Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

M a t k a s s a

LA MATKASSA.NO STØTTE DITT LAG!

Dugnad er noe alle idrettslag er avhengig av. Noen selger lodd, andre har varetelling og noen sørger for at vi kan tørke oss etter en tur på toalettet :)

Fellesnevneren er at det er tidkrevende arbeid og ofte går på bekostning av trening - tiden en må bruke for å bli god i sin idrett.

Nå har Matkassa.no gjort det enkelt å motta støtte uten at medlemmene må ha timelange dugnader. Alt du trenger å gjøre er å få medlemmene til å registrere sitt kjøp på ditt lag - og dermed kan inntil 500 kroner tilfalle deres lag.

Vi har allerede knyttet til oss flere idrettslag eller grupperinger innad i et lag så ta kontakt for å bli en del av dette sponsorratet.

Vi oppretter en unik kode som gjør at alle salg dere har generert tilfaller deres lagskasse. Enkelt og greit!